آدرس ما

تهران، خیابان سپهبد قرنی، خیابان شاداب غربی، پلاک 43، دفتر گروه برق مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی تهران- موسسه آموزشهای تخصصی صنعت آب و برق (وزارت نیرو)

شماره های تماس

02188914544

02188904220

02188902181

شماره تماس اضطراری: 09300080848

فکس:

02189788173

 

ایمیل:

info@therc.ir